Posudek prof. Vladimíry Nezdvořákové

MASTER_dl__3_600px

Posouzení žádosti o akreditaci studijního programu

Název žadatele

Corrupt Tour University

Název žádosti

Program Master of Corruption Administration

Základní zhodnocení obsahu oboru

Jde o interdisciplinární obor. Profil absolventa výrazně reaguje na potřeby současného trhu, kde je zřejmé, že absolventi nesporně naleznou uplatnění. Znalosti a dovednosti jsou vyvážené, absolventi budou velmi flexibilní a přizpůsobiví situaci na trhu práce. Je nutné ocenit napojení na praxi, znalosti a dovednosti odpovídají aktuálnímu stavu poznání a uplatnění. Studium  probíhá velmi moderními formami. Není nutné se zdržovat docházením do výuky, zatěžovat studenty nějakými intelektuálními výkony, obor je šitý přímo na míru praktického uplatnění. Délku studia každý student přizpůsobí svým (zejména finančním) možnostem. Zároveň přímo při plnění studijních povinností si může student vyzkoušet v praxi některé korupční praktiky.

Personální zabezpečení

Vyučující jsou vysoce kvalifikovaní odborníci z praxe, všichni získali (zakoupili) i patřičné akademické tituly – počínaje titulem mimořádného profesora, dále honorárního profesora, dále ad hoc profesora. Studijní oddělení vysoké školy připravuje ještě možnosti získání dalších originálních titulů, aby tak zajistilo dobrou strukturu akademického sboru se zaměřením zejména na podchycení mladých talentovaných pracovníků, kteří již prošli jistou praxí (zaměřeno na některé zajímavé osobnosti z života našeho parlamentu minulého i současného známých třeba z akce vířivka či populární případ blonďaté bestie).

Tvůrčí činnost

Tvůrčí činnost probíhá především v utajení, ale je nutné ocenit podíl na některých velmi významných projektech jako byla Opencard, Blanka. V současnosti bude vědecké zaměření zejména na maximální vytěžení případné dostavby Temelína či využitelnosti prostředků z procesu církevních restitucí.

Dílčí připomínky

Jde o zcela nový originálně koncipovaný oboru, jehož schválení nesporně ovlivní kvalitu korupčního prostředí u nás a umožní, abychom se v tomto oboru drželi ve světové špičce a v některých ukazatelích se stali přímo jedničkou v oboru.

Závěry

Jednoznačně doporučuji, aby Akreditační komise doporučila MŠMT k akreditaci ideálně na neomezenou dobu.

Zpracovatel posudku

Prof. PhDr. Vladimíra Nezdvořáková, CSc.

Podpis

MASTER_PODPIS_300px