Akreditační spis Master of Corruption Administration

A – Žádost o akreditaci bakalářského/ magisterského  studijního programu
Vysoká škola Corrupt Tour University STUDPROG st. doba
Název studijního programu Master of Corruption Administration flexibilní
Typ žádosti udělení akreditace
Typ studijního programu bakalářský magisterský navazující magisterský rigorózní řízení
Forma studia prezenční kombinovaná distanční
Názvy studijních oborů Master of Corruption Administration ano
Adresa www stránky www.corrupttour.com/edu/ jméno a heslo k přístupu na www xindl_kindl
podpis rektora Podpis datum
13/03/13
Kontaktní osoba JUDr. Kamil Info, MBA e-mail info@corrupttour.com

MASTER_dl__4_600px

Ba – Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení

Vysoká škola

Corrupt Tour University

Název studijního programu

Master of Corruption Administration

Název studijního oboru

Master of Corruption Administration

Garant studijního oboru

JUDr. Kamil Garant, MBA

Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného povolání

Regulováno tržními mechanismy

Charakteristika studijního oboru (studijního programu)

Studijní obor reaguje na potřeby pracovního trhu, který stále více vyžaduje kvalitně připravené odborníky schopné flexibilně reagovat na zvyšující se konkurenci v oblasti korupce a vytváření klientelistických sítí. Jak flexibilní má být pracovník, tak flexibilní je i tento program, jenž si může student přizpůsobit vlastním potřebám (a peněžence). Je možné získat bakalářský i magisterský titul, je umožněno denní studium (získání titulu během jednoho dne), využívá se moderních forem výuky (není nutné do školy docházet), velká pozornost je věnována praktickým dovednostem v oboru a využívání vedení zkušených odborníků v praxi.

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) a cíle studia

Jde o přípravu všestranně zaměřeného absolventa pohybujícího se v prostoru politiky, státní správy a byznysu,  který je schopen pružně reagovat na potřeby trhu. Je vhodný do dozorčích a správních rad. Uplatní se jako expert na cokoli, ideálně i jako znalec čehokoli. Zejména je schopen volit vhodné metody korupčního chování dle konkrétní situace, vytvářet a propojovat klientelistické sítě, tyto sítě zabezpečovat a vytvářet jejich přirozenou ochranu proti případnému ohrožení, orientuje se v základech ekonomiky a bankovnictví  (offshory, daňové ráje, neprůhledná vlastnická struktura, zakládání obecních akciovek)  práva (jak obejít zákony), legislativy (jak ovlivňovat zákony). Má základní hygienické návyky (praní špinavých peněz) a umí čerpat z procesů evropské integrace (operační programy a jejich efektivní využití). Kromě znalostí má i dostatečné dovednosti: nošení igelitových tašek, vypisování výběrových řízení, ovládání losovacích zařízení. Zároveň se student prostřednictvím povinně volitelných předmětů úžeji specializuje na oblasti, jako jsou stavba silnic a dálnic, veřejné zdravotnictví, sociální reformy, důchodové reformy, školství, stavba jaderné elektrárny.

MASTER_dl__1_600px

C – Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací

Vysoká škola

Corrupt Tour University

Název studijního programu

Master of Corruption Administration

Název studijního oboru

Master of Corruption Administration

Název předmětu

druh předmětu

přednášející

Úvod do studia korupce

přednáška

Václav Mlha

Metody korupčního jednání

seminář

Marek Fuchsoř

Management klientelistických sítí

seminář

Martin Patron

Základy obcházení práva

přednáška

Olga Oblouková

Legislativní proces – mezi druhým a třetím čtením

odborná exkurze

Karel Přílepek

Jak vyvést peníze pomocí reformy

přednáška

bude vždy upřesněno

Incestní privatizace

psychoanalytické kolokvium

Milada Mostecká-Uhelná

Základy džusování

přednáška

Erik Mošt

Odklánění

přednáška

Marek Kocour

Praní špinavých peněz

seminář

Vojtěch Sauberman

Čerpání z operačních programů

seminář

David Rada

Daňové ráje

přednáška

Oleg Cayman

Kódování a šifrování

seminář

Pavel Kalibřík

Kreativní účetnictví

cvičení

Kamil Excel

Obsah a rozsah SZZk

Do státních závěrečných zkoušek vstupují zejména předměty Metody korupčního jednání, Základy obcházení práva, Management klientelistických sítí.

Požadavky na přijímací řízení

Ústní pohovor, podmínkou zájem o obor, zkušenosti z praxe vítány.

Další povinnosti / odborná praxe

Absolvent musí projít povinnou praxí s obhájeným projektem; například z oboru práva (jak zabránit vyšetřování, obžalobě a soudu) či lidských zdrojů (jak řídit zaměstnance nasazené do orgánů státní správy, samosprávy a jimi zřizovaných organizací).

Návrh témat prací a obhájené práce

Vytěžitelnost českých lesů, IZIP jako vzorový příklad úspěšného tunelu, Proč selhal projekt Skarty? Trafika versus zlatý padák – co je lepší?, Kmotrem dosazený zaměstnanec příspěvkové organizace, Silná kontinuita a slabá paměť v kleptokracii.

Návaznost na předchozí studijní program

Zcela nové a originální

MASTER_dl__2_600px1

D – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu

Metody korupčního jednání

Typ předmětu

povinný

doporučený ročník / semestr

Rozsah studijního předmětu

hod. za týden

2/4

kreditů

15 kreditů

Způsob zakončení

ZK

Forma výuky

Další požadavky na studenta

Dbát o svůj zevnějšek

Vyučující

Marek Fuchsoř je českou kapacitou v interdisciplinárním multitaskinku, dře za tři koně.

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy metod používaných při korupci. Předmět zdůrazňuje zejména praktickou stránku, proto jsou 2 hodiny přednášek spojeny se 4 hodinami cvičení. Předmět je zaměřen především na tyto odborné metody:

  1. Metoda vinná (využití krabic od vína)

  2. Metoda rajská (využití daňových rájů)

  3. Metoda ekologická (praní špinavých peněz)

  4. Metoda výběrová (nastavení veřejných zakázek)

  5. Metoda reformní (využití připravovaných reforem)

  6. Metoda společenské neodpovědnosti firem (zakládání městských akciovek)

  7. Tunelování

  8. Odklánění a vyvádění

  9. Směnné trafikantství

MASTER_dl__3_600px

F – Související vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost

Vysoká škola

Corrupt Tour University

Název studijního programu

Master of Corruption Administration

Název studijního oboru

Master of Corruption Administration
Informace o tvůrčí činnosti vysoké školy související se studijním oborem (studijním program)
Škola má rozsáhlou tvůrčí činnost zejména v otázkách aplikovanému výzkumu. Všechny výsledky základního výzkumu okamžitě aplikuje v praxi, a udržuje tak vývoj oboru na úrovni současné vědy.  Většina projektů je realizována na základě externího financování (zejména ze strany státu, polostátních firem a nejmenovaných (zato mnohých) soukromých subjektů. Tyto projekty spadají do kategorie tajné, proto nemohou být uvedeny. Finanční prostředky získané z těchto projektů se pohybují v řádu desítek miliard. Další trendy výzkumu budou směřovat zejména k tématům spjatým s dostavbou Temelína či využití církevních restitucí zejména pro politickou praxi.
Přehled řešených grantů a projektů (závazné jen pro magisterské programy)

Pracoviště

Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost v oboru

Zdroj

MHMP

Opencard

občané

MPSV

Skarty

občané

neevidováno

Evidence motorových vozidel

občané

HMP

Tunel Blanka

občané

VZP

IZIP

pojištěnci

IKEM

KardioPort

pacienti