Předání akcie

Corrupt Tour a.s.

Předání

Akcie na majitele či držitele je nekonečně převoditelná. Majitele mění pouhým předáním stejně jako bankovka.

Předání akcií Corrupt Touru je stylové. Děje se za zvýšených bezpečnostních opatření na krajně neobvyklých místech s využitím černých kufříků, brýlí a dalších ochranných prvků.

O místě předání a případných požadavcích na Vaše vzezření Vás budeme informovat individuálně pomocí elektronických medií a přes spolehlivé prostředníky.

Po potvrzení objednávky čekejte zprávu v jakémkoli formátu, kódu či šifře. Neváhejte a objednávejte pro sebe a pro své blízké mimořádný zážitek předání listinné akcie na majitele.

Předání